National University of Kyiv-Mohyla Academy
Library

Колекція Володимира Старицького (Німеччина)

Книжкова колекція Володимира Ісидоровича Старицького (1919-1994) одна з найбільших колекцій наукової бібліотеки була подарована ним особисто у квітні 1993 р. Вона нараховує понад 12 тис. примірників. Крім книжок до колекції входять періодичні видання, мапи, набори світлин, малюнки учнів Старицького, грамзаписи. Слов’янська частина колекції нараховує понад 3 тис. примірників книжок та періодичних видань. Колекція універсальна за своїм змістом. В ній представлено літературу суспільної, гуманітарної, природничої тематики. Хронологічно – це книжки здебільшого ХХ століття. Колекція відбиває надзвичайно різнобічні інтереси власника. Поряд з монографіями – твори популярної та художньої літератури, підручники, малотиражні видання. Географія видань, представлених у колекції, обіймає республіки колишнього Радянського Союзу, країн Європи, Америки та Австралії, сучасної Росії, України, Білорусі. Можливо, першою книгою цієї колекції було видання “Чехов. А.П. Вибрані твори в одному томі / За ред. В.М. Іванушкіна; Пер. з рос. А. Хуторяна.-1936” з печаткою “Сільсько-господарської виробничої артілі м. Сталіно, ст. Шевченко № 2, Курарівський район, Запорізької округи”. Процес формування фондів універсальної бібліотеки Володимира Старицького розпочався у Німеччині. Спостерігаються хронологічні періоди в придбанні літератури, а саме: 40-і роки, в основному це книжки, які були видані у Німеччині, Франції та інших країнах Європи; з кінця 50-х років відбувається значне поповнення колекції літературою, виданою на теренах колишнього Радянського Союзу; поряд з тим помітним внеском до колекції стали видання минулих років (першої половини ХХ ст.), які було придбано в букіністичних книгарнях, або у власників великих бібліотек, а також отримано у дар від установ та осередків, зокрема від “Канадського товариства прихильників руху філії “УНО ТОРОНТО-Захід”. Щодо змісту колекції, то в доборі літератури поєдналися кращі традиції академічної універсально-енциклопедичної бібліотеки та певний еклектизм, який був обумовлений намаганням зберегти все, що потрапляло до Старицького.

Відомості про зміст колекції представлені в електронному каталозі (10729 примірників) та в картковому вигляді.

Повернутися

 

 © 2011-2019, National University of Kyiv-Mohyla Academy LIBRARY